جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایت   احمد رضایی(حسابدارمسئول )     
   شرح وظایف:  
1 -تهیه و تنظیم لیست حقوق کارکنان وارائه حقوق کارکنان به دارایی و تنظیم اسناد و ارسال به دارایی                        
2-تهیه و تنیم دیسکت حقوق داراییو دیسکت بیمه تامین اجتمایی 
3-تهیه و تنظیم نماینده کسورا و تنظم لیست کسورات به دفتر داری
 4-فعالیت در اسناد تعهدی وثبت تعهدی                                 
5-تهیه و تنظیم گزارشات پرسنلی مربوط به سازمان تامین اجتمایی و بازنشستگی


رقیه فراهانی (کارشناس بودجه مرکز بهداشت استان)
شرح وظایف :
- پیش بینی بودجه جاری واختصاصی
- تهیه گزارش مربوط به بودجه وپیگیری بودجه مراکز بهداشتی
- بررسی کسری بودجه وپیگیری میزان هزینه ومانده اعتبار
- بررسی اعتبارات ابلاغی (ردیفهای بهداشتی ) وتخصیص به واحدهای تابعه
- انجام مکاتبات مربوط به بودجه واعتبارات مورد نیاز تا حصول نتیجه
 - رسیدگی اسناد وقراردادهای مرکز
- انجام حسابداری تعهدی


سید مهدی حسینی
شرح وظایف
1-     مسئولیت امور مربوط به حسابداری تعهدی
2-     صدور اسناد حسابداری در نرم افزار تعهدی
3-     بررسی و نهایی کردن و بستن و استخراج ترازنامه مرکز در نرم افزار تعهدی
4-     صدور حواله های ارسال به شبکه های تابعه در حسابداری تعهدی
5-     صدور حواله های درخواستی واحد های داخلی
6-     صدور رسید خرید کالا
7-     صدور رسید های دریافت هدایا از وزارت بهداشت و سایر واحدها
8-     صدور اسناد حسابداری سیستمی جهت رسید و حواله ها

علیرضا علیمردانی (دفتر داری –  اعتبارات مرکز بهداشت استان مرکزی)
شرح وظائف :
1-   اعتبارات
2-   دفتر داری
3-   صدور چک
4-   حسابداری تعهدی
5-   مغایرت گیری ماهیانه حسابهای بانکی مرکز

مظاهر فیض(کمک کارشناس بودجه – جمعدار اموال مرکز بهداشت استان مرکزی)
شرح وظایف :
1-   پیگیری تخصیص بودجه جاری و اختصاصی از دانشگاه علوم پزشکی اراک
2-   پیگیری تخصیص ردیفهای سنواتی و ابلاغی از دانشگاه علوم پزشکی اراک
3-   پیگیری تخصیص بهبر (پزشک خانواده ) از دانشگاه علوم پزشکی اراک
4-   تخصیص و اعلام شرح هزینه بهبر و ردیفهای سنواتی و ابلاغی به واحدهای تابعه
5-   تحویل و تحول اموال تحویلی همکاران مرکز بهداشت استان مرکزی
6-   پیگیری اسقاط اموال مرکز بهداشت استان مرکزی
7-   ثبت اموال مرکز بهداشت استان در سیستم نرم افزاری اموال و نرم افزار حسابداری تعهدی


سیدرحمت ا... مولایی نسب (بایگان مرکز بهداشت استان مرکزی)
شرح وظائف :
1-بایگانی اسناد مالی در پرونده های مربوطه
2-بایگانی احکام حقوقی پرسنل در پرونده افراد
3-ارسال اسناد به دانشگاه و پیگیری آنها تا مراحل چک
4-ارسال لیست بیمه و دارایی به ادارات مربوطه
5-ارسال چک کسورات به بانکها و ادارات مربوطه
6-اخذ چکها از دانشگاه و ارسال به بانکها جهت بحساب مرکز گذاشتن توسط بانک
بیشتر
طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved