جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتنام :رضا
نام خانوادگی:جعفری
سمت :مسئول امور مالی مرکز بهداشت استان
مدرک تحصیلی : فوق لیسانس
سابقه خدمت : 14 سال
سابقه کاری : 11 سال
تلفن مستقیم: 33675421
رئوس شرح وظایف :
نظارت بر تنظیم بودجه
نظارت بر امور دریافت و پرداخت واسناد حقوقی
نظارت بر امور جمعداری
پیگیری دریافت اعتبار ونظارت بر هزینه کرد آن
تهیه ترازنامه بودجه جاری و عمرانی در پایان هر ماه
پیگیری اسناد هزینه
سوابق تحصیلی :فوق لیسانس علوم اقتصادی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکطراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved