جمعه 28 دي 1397  
English خانه تماس با ما نقشه سایتمعاونت بهداشتی : 
پست الکترونیک 
moaven.behdashti@arakmu.ac.ir
 شماره تماس 33678631

معاونت اجرایی :
شماره تماس   33678625

معاونت فنی :
شماره تماس 33672059

امور اداری :
پست الکترونیک edari_behdasht@arakmu.ac.ir
               شماره تماس : 33675368
امور مالی :
شماره تماس 33675421

سامانه ستاد فوریتهای سلامت محیط و کار(دریافت شکایات بهداشتی در خصوص اماکن عمومی و مراکز تهیه و توزیع مواد غذایی)
سایت : http://zrm.behdasht.gov.ir
 شماره تماس  تلفن : 1490                                            

سامانه بهبود تغذیه جامع : 
پست الکترونیک taghzieh.bahbood@arakmu.ac.ir
شماره تماس 33678632
سایت :
http://portal.arakmu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=9c1d7852-a609-4bba-8db7-c1d1a93dffdb

گروه پیشگیری و مبارزه با بیماریهای واگیر:
پست الکترونیک vagir_bimari@arakmu.ac.ir
شکاره تماس : 33678635
سایت :
http://portal.arakmu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=807b5324-cdc4-4923-bf89-d0c3d346ea84
          
       واحد آموزش بهداشت :
پست الکترونیک : edu_behdasht@arakmu.ac.ir
شماره تماس :33678632
سایت :http://portal.arakmu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=20e106c3-ff05-4a1d-841e-94bce36516fb

واحد بیماریهای غیر واگیر: 
پست الکترونیک :
gheirvagir@arakmu.ac.ir
شماره تماس : 33678635                                                                                                                                                     
سایت :
http://portal.arakmu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f8dfec12-403b-4404-9730-b1479830a437


واحد بهداشت محیط :
پست الکترونیک : behdasht.mohit@arakmu.ac.ir
شماره تماس : 33678637
سایت:
http://portal.arakmu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=2e2a6b53-e97d-489f-be2a-61b08d743ce8

واحد  گسترش شبکه :
شماره تماس :33678636
سایت :
http://portal.arakmu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=5a7d679b-a2d5-48e9-866a-0173b58ad8ad


واحد بهداشت خانواده:
پست الکترونیک :behdash.khanevadeh@arakmu.ac.ir
شماره تماس : 33678634
سایت :http://portal.arakmu.ac.ir/portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f0b87a13-f539-48ac-a481-7ea53516141e


طراحی و اجرا: اداره آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه
Copyright © 2010 Arak University of Medical Sciences - All rights reserved